Programele YANA in Romania

Fundaţia YANA  este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, independentă, care are scopul de a alcătui şi implementa proiecte de sprijinire a familiei, a persoanelor singure, a copilului şi a altor categorii sociale aflate în situaţii de vulnerabilitate.

Reprezentanţă a YANA – You Are Not Alone Charitable Foundation, cu sediul în Principatul Liechtenstein ,  Fundaţia YANA derulează proiecte adresate familiilor, vârstnicilor, copiilor şi tinerilor din judeţul Bacău, comuna Nicolae Bălcescu, fără a se limita la această arie în privinţa acordării de asistenţă.

Cu o vechime de 18 ani, YANA este un grup de lucru fondat în 1996 de Doamna Antonia Frick. Aceasta vine în România în anul 1995, având o experienţă de 26 de ani ca preşedintă a programului de ajutor pentru familie “Familienhilfe Liechtenstein”, cu dorinţa de a crea şi susţine la noi în ţară proiecte de sprijinire a familiei şi a altor categorii sociale vulnerabile. Îşi începe munca prin căutarea şi alegerea de colaboratori în mediul universitar de specialitate din Bucuresti, unde face primele investiţii strategice, oferind burse studenţilor în asistenţă socială, dintre care unii au pus ulterior bazele mai multor programe sociale, în diverse zone ale ţării.

În anul 1997 înfiinţează primele proiecte sociale, pentru familii şi vârstnici, în Bucureşti şi Bacău,  împreună cu specialişti români. Astfel ia naştere Fundaţia Bucureştii Noi, în acei ani când spectrul evacuării imediate din cauza datoriilor la întreţinere pentru familiile numeroase sau sărăcite din cauza şomajului sau a bolilor era o situaţie des întâlnită. Sprijinul însemna, după nevoie, ajutor financiar pentru plata întreţinerii, reparaţii de urgenţă, medicamente şi intervenţii chirurgicale, alimente de bază, îmbrăcăminte şi rechizite pentru şcolari. De atunci, în Bucureşti şi Bacău, sute de familii marcate de lipsuri fundamentale unui trai decent, dar puternic determinate să facă totul pentru educaţia copiilor lor, au fost însoţite pe parcursul mai multor ani.


În ultimii ani, prin înfiinţarea de centre de zi pentru copii, YANA a dorit să răspundă  unor situaţii concrete în care copii din familii în dificultate, în special monoparentale, se află în situaţii de risc, chiar în pragul înstrăinării de familie, sau al abandonului şcolar.  Astăzi, în aceste case, însoțim zilnic optzeci de copii în formarea şi dezvoltarea lor, prin servicii menite să le îmbunătăţească calitatea vieţii şi să le ofere şansa la un viitor bun prin educaţie.  Oferim aceste servicii în parteneriat cu administraţia publică a comunei Nicolae Bălcescu, cu şcolile din zonă, cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale.

Finanţarea activităţii YANA vine, în proporţie de 90%, din Liechtenstein, unde întreaga activitate a Fundaţiei se realizează benevol, fără costuri de administrare, toţi banii ajungând direct în proiectele din România.

Principalii sponsori sunt Hoval, Sika România, Industrie & Finanzkontor Vaduz, Fundaţia Medicor.

Share this post
adminAbout us